Delavnice: »Pomen pravočasne priprave na prenos lastništva podjetja za MSP-je na območju Dolenjske regije« (19.5., 24.5., 26.5., 31.5. in 2.6.2022)

Podatki o dogodku:

Kraj:
OOZ Novo Mesto, Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto

Datum in ura:
19.5.2022, 17:00 - 2.6.2022, 17:00

Kategorija:
Izobraževanja

Cena:
Opis programa:

SPIRIT Slovenija, javna agencija spodbuja, da bi podporne institucije s področja podjetništva v okviru kontinuiranih delavnic ustvarila podjetniško mrežo lastnikov in naslednikov podjetij  z namenom medsebojne podpore pri re-pozicioniranju podjetij v poslovnem okolju.

OOZ Logatec želi v sodelovanju z OOZ Maribor oblikovati skupino 10 podjetnikov na območju Osrednjeslovenske regije, ki se srečujejo s podobnimi izzivi. Ciljne skupine udeležencev so lastniki, ki razmišljajo o prodaji ali predaji podjetja in potencialnih naslednikov podjetij ter naslednikov oz. podjetnikov, ki so podjetje že prevzeli ali odkupi.

Za udeležence bo  organiziranih pet kontinuiranih delavnic na temo »Pomen pravočasne priprave na prenos lastništva podjetja za MSP-je na območju Dolenjske regije«.

Delavnice bodo potekale v živo v mesecu maju in juniju 2022, in sicer med 17:00 in 19:00 uro na sedežu OOZ NOVO MESTO, Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto. Vsaka delavnica bo trajala 2 uri. Udeleženci se morajo udeležiti vseh petih delavnic.

Na delavnicah boste:

  1. pridobili znanje, kako se izogniti napakam, ki so jih drugi podjetniki  naredili na poti prenosa podjetij (kot na primer izzivi pri prevzemu podjetij ali pozicioniranju novega lastnika podjetja);
  2. spoznali različne načine odločanja v podjetjih za bolj premišljeno poslovanje;
  3. razmislili o novih idejah za strateške premike pri organizaciji podjetij, tržnem poziconiranju podjetja ali novih poslovnih izzivih;
  4. se srečali in izmenjali mnenja z izkušenimi slovenskimi in tujimi podjetniki, ki imajo izkušnje s prenosom lastništva in/ali eksperti za prenos lastništva;
  5. imeli možnost izmenjave izkušenj v /mreži s kolegi podjetniki, ki imajo podobne izzive.

Rok za prijavo:  ponedeljek, 16. maj 2022 na spletni strani OZS.

Povezava do VABILA.

Zap. št. mreženj/ kontnuiranih delavnicTermin delavniceKratka vsebina delavniceIzvajalci delavnic
1.19. maj 2022

17:00-19:00

»Pomen pravočasne priprave na prenos lastništva podjetja«

(koliko časa je potrebno predvidevati za uspešen prenos lastništva podjetja)

 

Leonida Polajnar, OOZ Maribor
2.       24. maj 2022

17:00-19:00

»Načrtovanje izstopa iz mikro in malih podjetij«

(kdaj naj se pričnem ukvarjati z vprašanjem nasledstva oz. izstopom iz podjetja?)

Mateja Ahej, Mateja Ahej s.p., izobraževanje in druge storitve
3.26. maj 2022

17:00-19:00

»Izzivi in pasti pri pripravi podjetja na prodajo ali prevzem«

(primeri iz prakse)

 

 

Leonida Polajnar, OOZ Maribor
4.31. maj 2022

17:00-19:00

»Finančni in davčni vidik pri prenosu lastništva«

(kako pomembna sta finančni in davčni vidik)

Mateja Ahej, Mateja Ahej s.p., izobraževanje in druge storitve
5.2. junij 2022

17:00-19:00

»Priprava in izvedba postopka prenosa podjetja«

(postopek skozi prakso na prevzemnike)

Peter Fingušt,  Odvetniška pisarna Vindiš & Fingušt d.o.o.

             


Dodatne informacije:  OOZ Novo Mesto, Emilija Bratovž, E: emilija.bratozv@ozs.si,T: 041 910 100  ali OOZ Maribor, Marjana Savić Krajnc, E: marjana.savic@ozs.si , T: 041 666 642.


Delavnice s področja prenosa lastništva podjetij organizira SPIRIT Slovenija, javna agencija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.