Predstavitev pomembnih novosti novega gradbenega zakona - sejem MEGRA

Podatki o dogodku:

Kraj:
Pomurski sejem d.d., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Datum in ura:
6.4.2018, 10:00 - 13:00

Kategorija:
Dogodki sekcij in odborov

Cena:Opis dogodka:

Cilj seminarja je ponuditi podjetjem in vsem drugim obiskovalcem sejma MEGRA konkretne informacije o novostih, ki jih prinaša nova gradbena zakonodaja, predvsem Gradbeni zakon. Predavanje je namenjeno izvajalcem gradbenih del in instalacij, proizvajalcem gradbenih materialov, projektantom in nadzornikom ter investitorjem.

Opis programa:

 
Novosti na področju zakonodaje: Gradbeni zakon

Na predavanju se bodo udeleženci seznanili z novostmi, ki jih za izvajalce del prinaša nova gradbena zakonodaja. Dosedanji, gradbeni stroki dobro poznani Zakon o graditvi objektov se je po novem razdelil na dva nova zakona, gradbenega in posebnega - namenjenega opravljanju inženirske in arhitekturne dejavnosti. Gradbeni zakon ureja pogoje za graditev objektov, od udeležencev pri graditvi, bistvenih zahtev za objekte, projektiranje, dovoljevanje, izvajanje gradnje, uporabno dovoljenje, do inšpekcijskega nadzora in vsa druga vprašanja povezana z graditvijo objektov.
 

O  VSEBINI SEMINARJA
  • Naročniki in izvajalci ali veste katera dela lahko izvajate brez gradbenega dovoljenja
  • Za izvedbo katerih del morate pridobiti gradbeno dovoljenje
  • Novosti glede začasnih in ostalih objektov
  • Kako lažje legalizirati nelegalne (črne) gradnje v skladu z določili novega gradbenega zakona
  • Proizvajalci in uvozniki gradbenih proizvodov – obvezna dokumentacija
  • Kazenska in odškodninska odgovornost projektantov, nadzornikov in izvajalcev
  • Nove obveznosti investitorjev pri gradnji z gradbenim dovoljenjem
  • Pomembne informacije za izvajalce GOI (gradbeno-obrtniško-inštalacijskih) del
  • Povečan obseg nadzora nadzornikov in inšpektorjev nad gradnjo
  • Dodatni pogoji za izvajalce del / obvezen vpis v imenike vodij del

Predavateljica
Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., zaradi bogatih delovnih izkušenj ve katere vsebine novega gradbenega zakona so pomembne za obiskovalce sejma, zato jih bo na zanimiv način in s praktičnimi primeri razumljivo predstavila investitorjem-lastnikom objektov, projektantom, izvajalcem, nadzornikom in proizvajalcem gradbenih proizvodov.
Izhaja iz gradbeno obrtniške družine, poklicno pot je začela kot gradbena inženirka na gradbiščih, nato je bila na občini svetovalka župana za okolje in prostor, bila je gradbena inšpektorica, vodila je medobčinski inšpektorat, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor, je predavateljica in avtorica prispevkov.

 
 
KOTIZACIJA
Brezplačno. Obvezne so prijave udeležencev.
 
POGOJI PRIJAVE IN ODJAVE
Prijavite se lahko preko spletne prijavnice, najkasneje do 5.4.2018 oziroma do zasedbe prostih mest.  Morebitne odjave nam lahko sporočite na naslov janko.rozman@ozs.si, najkasneje en dan pred dogodkom.
 
DODATNE INFORMACIJE
Janko Rozman, janko.rozman@ozs.si, telefon: 01/ 5830 540, 031 347 201